Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on yrityksen My Green Today henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 20.05.2018, viimeisin muutos 24.05.2018

Selosteen tarkoituksena on kuvata mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi miten me keräämme, käsittelemme ja säilytämme asiakas- ja henkilötietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuojaasetuksen (GDPR) mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan aina, kun käytät siinä kuvattuja palveluitamme kaikissa niissä maissa , joissa yrityksemme toimii.

 

Rekisterinpitäjä

My Green Today
Y-tunnus 1528154-6
www.mygreentoday.fi ja www.mygreentoday.suomalainenverkkokauppa.fi
Postiosoite: Takasenkatu 27 A 1, 08150 Lohja 
Puh. 040 967 1046
S-posti: pia(ät)mygreentoday.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pia-Helen Eriksson
Puh. 040 967 1046
S-posti: pia(ät)mygreentoday.fi

 

Rekisterin nimi

My Green Today-yrityksen verkkokaupan ja hyvinvointipalveluiden sekä koulutuksien asiakasrekisteri

 

Mitä tietoja säilytämme?

Säilytämme kaikki tiedot, joita tarvitsemme pitämään yllä ja hoitamaan asiakassuhteitamme.
Tiedot vaihtelevat koko nimen, sähköpostiosoitteen ja maan sisältävistä tietueista laajempiin tietueisiin, jotka sisältävät koko nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, koti- ja työosoitteen, sekä yksityiskohdat huollettavista, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja niiden muutoksista sekä tietoja asiakkaan ostoista ja toimituksista.

Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauksista, puhelimitse, sähköpostilla, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Jos osallistut koulutukseen tai ostat palvelun tai tuotteen, tallennamme verotusta varten vero- tai ALV-tunnisteesi ja kaikki ne tiedot, joita tarvitsemme oikean laskun antamiseksi kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa yritys toimii.

Voimme säilyttää sekä postitusosoitteesi tuotteiden toimitusta varten että laskutusosoitteesi, jota voidaan käyttää luottokorttimaksujen tai muiden maksutapojen varmentamiseen.

 

Miksi tietosi säilytetään?

Säilytämme tietosi, jotta voimme tarjota ilmaisia palvelujamme ja jotta pystymme täyttämään sopimussitoumukset asiakkaiden kanssa.

Henkilökohtaiset tiedot säilytetään, jotta voimme lähettää sinulle tietoja, ilmaisnäytteitä, tuotteita ja rekisteröidä sinut koulutuksiin ja tele(video)puheluihin.

Koulutuksien ja tele(video)puheluiden tallenteet varastoidaan ja jaetaan asiakkaille, jotta heillä olisi mahdollisuus toistaa koulutukset ja tele(video)puhelut, joihin he ovat osallistuneet. Edellä mainittujen koulutuksien tai tele(video)puheluiden jälkeen tallenteista tehdään myös tuotteita, joita myydään verkkokaupassa.

 

Kenellä on pääsy tietoihisi?

My Green Today:n tiimillä on pääsy tietoihisi mahdollistamaan meille sopimuksemme täyttämisen asiakkaidemme kanssa. Tiimini voivat olla myös viestintä- ja markkinointitiimiini, tapahtumanjärjestäjäni ja hallinnollinen henkilöstöni.

Työn ulkoistaminen esimerkiksi IT- ja kirjanpidon erikoistehtäviin vaatii lisäksi joskus tietoihin pääsyn myöntämistä konsulteille milloin ja missä sitä vaaditaankin laillisten velvoitteiden täyttämiseen viranomaisia kohtaan tai palvelujen kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Lisäksi (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, United States of America, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ireland ja (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australia, näihin kolmeen osapuoleen viitataan jatkossa nimellä “Access Consciousness” tai “Yritykset”. Heillä on pääsy perustietoihisi (koko nimi, sähköpostiosoite, postitusosoite, maa ja puhelinnumero) kun rekisteröidyt Access Consciousness -koulutuksen yleiselle verkkosivustolle, sivuston www.accessconsciousness.com, kotisivuillamme rekisteröitymiskaavakkeen, tekstiviestin tai sähköpostin kautta. Tämä soveltuu niin live (paikan päällä) -koulutuksiin, tele(video)puheluihin kuin verkkokursseihin, sekä suorana äänenä tarjottuihin ja suoratoistona lähetettäviin koulutuksiin.

Huomaa: Access Consciousness pääsee perustietoihisi vain, kun kirjaudut Access Consciousness-koulutukseen tai tele(video)puheluun, joita tarjoan. Access Consciousness ei pääse käsiksi vero- tai ALV-numeroosi.

Kenelle luovutetaan tietosi?

Kuten mainitsemme edellä, jaamme tietosi Access Consciousnessin kanssa, jos valitset osallistua Access Consciousness -koulutukseen.

Access Consciousness on franchising-järjestelmä, jonka käyttäjät käyttävät jaettua maailmanlaajuista markkinointivälinettä sen verkkosivustolla www.accessconsciousness.com.

Huomaa: Emme luovuta tietojasi toisille Access Consciousness fasilitaattoreille, joiden koulutuksiin et ole osallistunut. Access Consciousnessia sitoo sama tietosuojasopimus kuin minua itseäni Pia-Helen Eriksson.

 

 

Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Pidän tietojasi tallessa niin kauan:

- kun olet asiakassuhteessa yritykseen tai asianomaiseen osapuoleen
- kun My Green Today on lain mukaan siihen verotussyistä velvollinen
- kunnes lopetat tilauksen tai pyydät minua poistamaan tietosi

Tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Mitä tietoturvaoikeuksia sinulla asiakkaana on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

- hallita sähköpostiasi tai maksettua tilaustasi
- korjata kaikki mahdolliset virheet säilytetyissä tiedoissa
- pyytää yksityiskohdat tiedoista, jotka olemme tallentanut sinusta
- pyytää tallennettujen tietojesi poistamista tai rajoittamista.

Jos haluaisit päivittää, muuttaa tai lisätä tietoja, kerro siitä ottamalla yhteyttä: pia(ät)mygreentoday.fi

Jos haluaisit, että sinut poistetaan tietokannastani, ota yhteyttä: pia(ät)mygreentoday.fi

 

Onko asiakas velvollinen antamaan tietonsa?

Kyllä, asiakkaana sinun on annettava tiedot, joita tarvitsemme, jotta voimme täyttää sopimukselliset velvoitteemme erilaisia palveluitamme koskien.

Riippuen siitä, mitä asia koskee, pyydämme sinua antamaan tiedot, jotka voivat olla vain koko nimi, sähköpostiosoite ja maa, tai jopa paljon laajemmat yksityiskohdat sisältäen koko nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, koti- ja työosoitteen sekä tiedot huollettavista.

 

Evästeet, profilointi ja automaatio?

Sivustojen evästeet.
Sivustoilla on käytössä Google Analytics, Adwords ja Facebook-pikseli.

Emme suorita minkäänlaista automaattista profilointia. Joskus tarkistamme aikaisempien koulutus- tai tuotevalintojen perusteella, mistä aiheista asiakas voi olla kiinnostunut.

Emme jaa tietojasi tai myy niitä ulkopuolisille edustajille. Access Consciousness koulutusten ennakkovaatimusten tarkistukset edistyneempin koulutuksiin suoritetaan automaattisesti.

 

 

Missä tietosi säilytetään?

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Käytämme useita järjestelmiä tallentamaan tietosi huolehtiaksemme sopimusvelvoitteistamme asiakkaiden kanssa.

Yleisesti ottaen tiedot tallennetaan pilvipalveluihin ja tietokoneisiin Euroopan yhteisössä, mm. Suomessa, Irlannissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

 

Kuinka tietojasi suojellaan?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.  Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tiedot on suojattu monimutkaisilla salasanoilla, palomuureilla ja muilla tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tiedot sijaitsevat fyysisesti tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa EU:n alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien tapojen mukaisesti.

 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).