Access Consciousness® frågor och reningsfraser

- att bli helt FRI, frisk och välmående.

 

Access Consciousness är en uppsättning verktyg som öppnar upp för möjligheterna i livet – och ökar medvetenheten i världen. Access handlar om att leva i frågan och om att ge dig tillit till att veta att du redan vet. Då kan du generera det liv du verkligen vill ha. Genom att ställa en fråga, tillåter du dig själv att ta emot mera, skapa möjligheter och förändring.

 

Jag ska försöka berätta om frågorna och energin kring dem. Hur viktigt det är att hålla sig till frågan. ALLTID!
"Be och ni skall få" blir verklighet. Inget mer. Enkelt - och vi gillar enkelt!


Vad händer om du söker svaret - "Svara och du skall inte få" sammanfattar det ganska väl. Svaret blockerar energiflödet. Du drar dina egna  slutsatser och fattar beslut om vad som ska hända. Du fryser situationen genom att försöka lista ut hur saker är och bör gå. Genom att dra slutsatser och ge svar begränsar du ditt liv och dina möjligheter på alla sätt.

Du är den enda som är tillräckligt kraftfull att begränsa och hindra dig och tillräckligt kraftfull att göra dig fri.
Vilket väljer du?   

 

Dessa verktyg är unika och jag känner att jag själv fått stor hjälp i min egen utveckling och helandeprocess .
Lätthet!

♥ Allmänt - i alla situationer ♥

Hur kan det bli ännu bättre än så här?

Vad mer är möjligt?

Vilka är de oändliga möjligheter Universum kan ge mig?

Vad skulle det ta för _______ att dyka upp?

Vad kan jag välja idag som skulle generera en större möjlighet?

Hur kan detta bli bättre än vad jag någonsin kunde ha trott eller planerat?

Vilka är de oändliga möjligheterna?

Hur kan jag vara den energi som skulle tillåta Universums gåva till mig bortom mina vildaste drömmar?

 

För att generera att mera pengar flödar till dig

 

• Vad skulle krävas för oss att bara kunna ta emot?


• Vad kan jag skapa och generera annorlunda som jag inte har erkänt?


• Hur kan jag ha, skapa och vara de miljontals euro som Universum kommer att ge till mig?


• Vilken medvetenhet kunde jag ha som skulle tillåta mig att ha medvetenheten av en miljardär?


• Vad skulle vara jätte roligt för mig att få betalt för?


• Vad har jag bestämt att inte är möjligt, som verkligen är möjligt att om du ber om det skulle tillåta Universum att ge dig det liv som du vill ha, och vägrar att be om ?


• Vad är min hemliga agenda om "mottagande" som upprätthåller "innehav" som en begränsning , inte en möjlighet?


• Vad kan jag tillägga till mitt liv som kommer att generera och skapa mycket mera pengar för mig nu och i framtiden?


• Vad kan jag VARA, GÖRA, HA, SKAPA och GENERERA idag som skapar och genererar pengar nu och i framtiden ?
( Dr D. Heer rekommenderar denna i en månad för att vända på din inkomst! )

 


Flow framåt ......

 

• Vilka talanger, förmågor och vilken kapacitet har jag här som jag inte erkänner?

 

• Vilken Energi är jag villig att vara och ta emot, som jag verkligen kunde vara och ta emot, som om jag skulle vara och ta emot, skulle förändra alla verkligheter och icke-verkligheter?

 

Fortsätt att ställa frågor och Universum kommer att ge dig mer och mer.