Kursfeedback

 • Mycket flexibelt att du kunde ordna kurs på så kort varsel.
  En trygg kursomgivning och din person gör att man vågar ställa frågor och vara sig själv.
  Det är sköna och kraftfulla behandlingar som du lär ut.
 • Super att du kunde ordna kurser på så kort varsel och utgående från våra behov. Det genomfördes i lugn, trygg miljö och du ger ett lugnt, varmt intryck. Jag har redan gett ett par MVTSS behandlingar, intressant har det varit. Tack för allt!
   
 • Kursen var givande och trivsam. Undervisningen var flexibel och funktionell beroende på situationen.

  Kursmaterialet av hög kvalitet inklusive medföljande pärm. Kursplatsens läge var utmärkt och utrymmena bra. Dessutom uppstod en härlig växelverkan. Delikat tilltugg var lyx.

 • Tack för att du kom och höll kurs. Det var verkligen intressant att få lära sig nytt. Precis som du själv redan nämnde, så var utrymmet en aningen litet, men till all lycka var det ett glatt gäng och skickliga inredare så vi fick plats för allt. Stämningen och energierna var bra. Instruktionerna för metoden gavs tydligt och klart. Du var väl förberedd beträffande tilltugg och kursmaterial. Tack.

 • Som helhet var kursen intressant.

  Mycket nytt att tänka på och nu har jag redan i praktiken tagit Bars i bruk genom att redan idag behandla två släktingar.Båda två var nöjda med behandlingen de fick. Jag är också intresserad av fortsättningen som det var tal om.

 • Tack så mycket för kursen Pia :D 

  Jag kom på kurs lite ovetande med info endast från några video klipp som jag tittat på.

  Kursen överträffade nog alla förväntningar positivt. 

  Kursdagen gick snabbt och skolningen precis som den skall vara:  En kort intro med fördjupning i bakgrund och historia och behandlingar. Fint att vi genast fick börja med behandlingar för så lär man sig bäst. Att ta emot första behandlingen fungerade på direkten för redan under de första minuterna hördes hårda snörvlingar och snarkande och efter behandlingen var alla som pånyttfödda, glada och leende. När vi gick ut på lunch hela gänget smittade säkert vår positiva energi av sig på stadens gator och lunchrestaurangen :D Vi diskuterade sinsemellan i kursgänget att såhär skulle man alltid vilja känna sig.

 • Tack för kursen.  Stämningen under kursdagen var lätt och avslappnad och tidtabellen förverkligades planenligt. Man kunde eventuellt ha gått igenom lite komprimerat för vad och i hurdana situationer behandlingen är bra.  Men ännu har jag inte läst igenom materialet vi fick.  Vi fick också mycket bra hjälp med att hitta Bars punkterna. Jag väntar ivrigt på att få höra mera om planerna för nästa kurs. Glad sommar!

 • Tack för kursdagen! Bars verkar vara en mycket effektiv metod. Hade under behandlingen förnimmelser i vissa kroppsdelar och kände kraftigt av energin. En stark känsla av lugn, värme, harmoni och kärlek finns fortfarande i min kropp efter kursen. Något helt annat än efter en vanlig massage. Jag hoppas mycket snart får pröva ge Bars åt någon bekant. Det är en glädje att få dela med sig av detta. 
 • Tack för senast! Jag var mycket nöjd med kursen och jag tror att Bars är den typ av behandling som man lär sig bäst genom att aktivt göra, inte genom att studera eller läsa mera. Jag mådde bra när jag åkte hem och jag gjorde faktiskt genast en behandling åt en vän . Ännu behöver jag låta vissa saker bearbeta och falla på plats. 
 • Tack för kursen! Det var fint att i avslappnad stämning spendera dagen i Bars-energier. Jag tyckte du var väl förberedd och klarade din första Bars-kurs superbra! Du gjorde den på ditt eget sätt, vilket är det enda rätta och precis som det skall vara! Intressant dessutom att se hur olika alla kurser är, helt beroende på vem som drar, vilka som deltar, plats och tid. :)