Access Body-behandlingar

Vad är Access Consciousness™ kroppsbehandlingar?

 

Access Consciousness™ har flera olika kroppsprocesser som stödjer dig och din kropp till egen läkning och hälsa. Det finns över 50 olika kroppsprocesser som bidrar till att skapa mera utrymme, glädje och hälsa i kroppen. I behandlingarna är jag en kanal för energin som vi jobbar med. Hur skulle det vara att ge din kropp alldeles nytt bränsle? Access kroppsprocesser ger ofta resultat efter bara ett par gånger. Vill du förändra något specifikt? Eller har du långvariga problem du vill bli av med? Ibland räcker bara en behandling till att skapa förändring och andra gånger behövs flere behandlingar regelbundet under en längre tid.
Var och en av dessa behandlingar låter kroppen påbörja sin egen fantastiska läkningsprocess. Eftersom vi ger kroppen tillfälle och utrymme att jobba själv, så är det av vikt att du tillåter det ta den tid som krävs innan du kan se ett varaktigt resultat.

Hur vore det att skapa en unik gemenskap med din kropp? Att skapa mer lätthet och glädje, eliminera smärta och kanske även ta emot möjligheten att se totalt annorlunda ut? Är du villig att ge din kropp fyra sessioner med Access Consciousness™ kroppsprocesser och se vad som är möjligt?

 

Behandlingstiden för samtliga Body-behandlingar är ca 90 min.

Du behöver inte veta på förhand vilken behandling du vill ha eller behöver.
När vi träffas kan vi prata om saken och ta reda på vilken process som skulle kunna vara till hjälp för just dig. Vi kan också påbörja behandling och låta den styras intuitivt. Jag rekommenderar dock alltid att börja med BARS®. Det är den naturligaste sättet att komma igång med Access. 
 

Exempel på Access Body-behandlingar:

MTVSS – Molecular Terminal Valence Sloughing System

Denna underbara helkroppsbehandling är en dynamisk healing process som ger dig en bättre gemenskap med din kropp. Du känner direkt att du får mera lugn i kroppen. Detta är en energibehandling som verkar i din kropps molekylära struktur. Under processen får kroppen ny kraft till att påbörja en läkningsprocess på djupet. Du kan välja att jobba med hela kroppen som en dynamisk, avslappnande och helande behandling. Alternativt kan man jobba direkt med specifika besvär eller sjukdom i kroppen eller enbart stärka immunsystemet. Det går också att jobba separat och stärka kroppens körtlar, organ, leder, immun-, lymf-, cirkulation-, hormon- och/eller nervsystem. MTVSS kan användas på många sätt och med fördel kombineras med annan behandling för att ge kroppen något extra. Kroppen brukar reagera direkt efter bara en behandling.  Regelbundna behandlingar rekommenderas under en tid och särskilt ofta om du har sjukdom eller trauma i kroppen.

Cellular Memory (cellminnet)

Har du eller har du haft en skada i kroppen? Det kan vara t ex ett benbrott, ärrvävnad i hud eller bindväv eller liknande. Denna energibehandling kan hjälpa cellminnet att återgå till sitt ursprung. Det vill säga att det trauma som lagrats i cellminnet raderas, cellerna återskapar dess ursprungliga klotformade struktur och traumat eller skadan läker ut med tiden. Det krävs dock mer än en behandling för att se resultat och eftersom varje kropp är unik kan man inte säga hur lång tid det kan ta för just din kropp att bli av med sina besvär.
Denna process kan användas både på människor och djur.

Energetic Facelift

Vill du känna dig yngre och se yngre ut?
Vill du föryngra dina celler?

Access ansiktslyft är en energisk kroppsbehandling. Denhär behandlingen sker mest på övre delen av kroppen och men ibland kan man även göra en helkroppsbehandling. Detta är en fantastisk behandling som hjälper till att föryngra utseendet i ansiktet och påverkar också med liknande effekter i hela kroppen.

"Access Energetic Facelift" har godkänts av National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork i USA!

 

Restoration of Communion with Earth (återställande av gemenskap med jorden)

Detta är en process där vi återknyter kontakten med jorden och kommunikationen med jorden, våra kroppar och oss själva. Vilka möjligheter kan uppstå då som ligger bakom vårt logiska tänkande?

 

Restoration of the Homeopathic Generation of Bodies

Ökar medvetenheten om hur kroppen ska använda mat för att frigöra den energi kroppen redan har istället för att använda mat som energikälla .

 

 

Skulle du vilja känna mera lätthet, glädje och härlighet i kroppen?

... skulle du vilja känna mera lätthet, glädje och härlighet i din kropp?